2012
KUNSTpause, Zug

2011
BA, Diplomausstellung, Kunsthaus Langenthal

2011
Gruppenausstellung, ZhArt, Hive, Zürich

2011
Kunst passiert, Auktion, Coq d'or, Olten

2011
Jugendart, Bank Soba, Olten

2010
Kunst passiert, Massenproduktion, Coq d'or, Olten

2009
Jugendart, Olten

2009
Einzelausstellung, Zhart, Hive, Zürich